Category Archives: อำเภอพุทธมณฑล

อำเภอพุทธมณฑล

อำเภอพุทธมณฑล เป็นอำเภอในจังหวัดนครปฐม เป็นอำเภอที่ตั้งขึ้นใหม่และมีพื้นที่กับประชากรน้อยที่สุดในจังหวัดนครปฐม เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลห้วยพลู และตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอพุทธมณฑลมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอพุทธมณฑล เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลงิ้วราย (เปลี่ยนชื่อเป็นตำบลลานตากฟ้าในปัจจุบัน)[1] ตำบลห้วยพลู และตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี และบางส่วนของตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2533 กระทรวงมหาดไทยให้แยกพื้นที่บางส่วนออกจากการปกครองของอำเภอนครชัยศรี รวมตั้งเป็น กิ่งอำเภอพุทธมณฑล[2] ให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอนครชัยศรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2534 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 จึงมีพระราชกฤษฎีกาฯ ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอพุทธมณฑล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2539

  • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลมหาสวัสดิ์ แยกออกจากตำบลงิ้วราย ตั้งตำบลคลองโยง แยกออกจากตำบลศาลายา และตำบลห้วยพลู[3]
  • วันที่ 31 ธันวาคม 2526 โอนพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 (ในขณะนั้น) เฉพาะเขตพื้นที่ที่พุทธมณฑลตั้งอยู่ ของตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน มาขึ้นกับตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี[4] เพื่อให้พื้นที่พุทธมณฑลอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเดียวและเพื่อประโยชน์ในการปกครองดูแลพุทธมณฑล
  • วันที่ 31 มกราคม 2534 แยกพื้นที่ตำบลศาลายา ตำบลคลองโยง และตำบลมหาสวัสดิ์ ของอำเภอนครชัยศรี ไปจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอพุทธมณฑล[2] และกำหนดให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอนครชัยศรี
  • วันที่ 22 เมษายน 2535 จัดตั้งสุขาภิบาลศาลายา ในท้องที่หมู่ 3–6 ของตำบลศาลายา[5]
  • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2539 ยกฐานะกิ่งอำเภอพุทธมณฑล อำเภอนครชัยศรี เป็น อำเภอพุทธมณฑล[6]
  • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลศาลายา เป็นเทศบาลตำบลศาลายา[7] ด้วยผลของกฎหมาย

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอพุทธมณฑลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 18 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ศาลายา (Sala Ya) 6 หมู่บ้าน
2. คลองโยง (Khlong Yong) 8 หมู่บ้าน
3. มหาสวัสดิ์ (Maha Sawat) 4 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอพุทธมณฑลประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลศาลายา ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 6 และบางส่วนของหมู่ 3–5 ตำบลศาลายา
  • เทศบาลตำบลคลองโยง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองโยงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 1–2 และบางส่วนของหมู่ 3–5 ตำบลศาลายา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลศาลายา)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ทั้งตำบล

ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ขวามือเป็นมหิดลสิทธาคาร

สถานศึกษา[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่อมช่วงล่างรถยนต์

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่อมช่วงล่างรถยนต์ เป็นการ ซ่อมรถยนต์ ในระบบด้านล่างของรถยนต์ทั้งหมด ไม่นับตัวถังรถยนต์ ช่วงล่างจะรับน้ำหนักทั้งหมดของรถยนต์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซ่อมแอร์รถยนต์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซ่อมแอร์รถยนต์ สำหรับใครที่กำลังเจอปัญหาแอร์ไม่เย็นแบบนี้อย่าปล่อยให้เรื้อรัง เพราะเราได้จัดหาร้านซ่อมแอร์รถยนต์ที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อู่ซ่อมรถยนต์

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อู่ซ่อมรถยนต์ การหาอู่ซ่อมรถยนต์ที่ดีจริงๆนั้นหายากมากๆ เพราะบางทีอู่ซ่อมรถที่ใกล้ที่สุดก็อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเสมอไป

 เทศบาลตำบลศาลายา ซ่อมเครื่องยนต์

 เทศบาลตำบลศาลายา ซ่อมเครื่องยนต์ คือการซ่อมแซมเครื่องยนต์ครั้งใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมให้ได้มากที่สุด ยังมีปัจจัยในเรื่องของฝีมือช่างมาเป็นส่วนประกอบด้วย

เทศบาลตำบลคลองโยง ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ

เทศบาลตำบลคลองโยง ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ คือ การจัดวางแนวระยะต่างๆ หรือการปรับตั้งระบบอุปกรณ์ช่วงล่างของรถยนต์ ซึ่งเชื่อมโยงต่อมายังล้อรถ

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ซ่อมโช๊คอัพ 

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ซ่อมโช๊คอัพ  คือ การเช็ก 8 สัญญาณเตือน ว่าโช๊คอัพรถยนต์มีปัญหา โช๊คอัพพัง โช๊คอัพเสีย แล้วเข้าอู่ซ่อมแก้ไขให้ใช้งานเป็นปกติ

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ซ่อมเบรค

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ซ่อมเบรค เริ่มตั้งแต่ดรัมเบรกไปจนถึงดิสก์เบรก คาลิปเปอร์เบรกไปจนถึงจานเบรก ช่างผู้ชำนาญการจาก MK Plus Auto เข้าใจระบบเบรก

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซ่อมรถยนต์

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซ่อมรถยนต์ ปัจจุบันการซื้อรถยนต์มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็มีผู้ใช้แค่บางกลุ่มเท่านั้นที่จะคำนึงถึงการบำรุงรักษารถยนต์อย่างถูกต้อง

สวนศิลปะมีเซียม ยิบอินซอย ซ่อมช่วงล่างรถยนต์

สวนศิลปะมีเซียม ยิบอินซอย ซ่อมช่วงล่างรถยนต์ เป็นการ ซ่อมรถยนต์ ในระบบด้านล่างของรถยนต์ทั้งหมด ไม่นับตัวถังรถยนต์ ช่วงล่างจะรับน้ำหนักทั้งหมดของรถยนต์

สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ซ่อมแอร์รถยนต์

สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ซ่อมแอร์รถยนต์ สำหรับใครที่กำลังเจอปัญหาแอร์ไม่เย็นแบบนี้อย่าปล่อยให้เรื้อรัง เพราะเราได้จัดหาร้านซ่อมแอร์รถ

Call Now Button